LAMBRECHT傳感器00.02920.110002

發(fā)布時(shí)間:6/29/2024 | 34 次閱讀

2019LAMBRECHT工廠(chǎng)上海航歐中國區銷(xiāo)售

 

LAMBRECHT風(fēng)速儀、LAMBRECHT風(fēng)向標、LAMBRECHT傳感器、LAMBRECHT控制器、LAMBRECHT溫度傳感器、LAMBRECHT濕度傳感器
 2019LAMBRECHT工廠(chǎng)上海航歐中國區銷(xiāo)售
 LAMBRECHT風(fēng)速儀LAMBRECHT風(fēng)向標

上海航歐機電設備有限公司從事進(jìn)口機電設備、儀器儀表等備品備件的銷(xiāo)售,是經(jīng)營(yíng)世界各地進(jìn)口設備機電配件的企業(yè)。上海航歐公司與眾多品牌電子元件供應商建立有良好的合作關(guān)系,在歐美、日本等地形成了穩定的供應網(wǎng)絡(luò ),良好的供應商關(guān)系和多年的行業(yè)經(jīng)驗,使我們在價(jià)格及貨期上有優(yōu)勢。

  2019LAMBRECHT工廠(chǎng)上海航歐中國區銷(xiāo)售

 

LAMBRECHT風(fēng)速儀、LAMBRECHT風(fēng)向標、LAMBRECHT傳感器、LAMBRECHT控制器、LAMBRECHT溫度傳感器、LAMBRECHT濕度傳感器

 

 LAMBRECHT00.02900.010025AneroidBarograph945...1051.7hPa;55...170m;7d
 LAMBRECHT00.02900.030025AneroidBarograph945...1051.7hPa;55...170m;1d
 LAMBRECHT00.02900.050025AneroidBarograph945...1051.7hPa;55...170m;31d
 LAMBRECHT00.02920.110002Large-SizeBarograph865...1051.7hPa;930...0m;7d
 LAMBRECHT00.02920.210002Large-SizeBarograph785...971.7hPa;1680...690m;7d
 LAMBRECHT00.02920.310002Large-SizeBarograph705...981.7hPa;2500...1430m;7d
 LAMBRECHT00.04853.095000DigitalPrecisionBarometer35...1300hPa
 LAMBRECHT00.04853.195000DigitalPrecisionBarometer75...1150hPa
 LAMBRECHT00.06040.100000MercuryBarometeracc.toLAMBRECHT840...1050hP
XL551135R = XL551135RS      現貨  查詢(xún)上海航歐                       odelic

ME00128 現貨  查詢(xún)上海航歐                       RJS

B-121-137         現貨  查詢(xún)上海航歐                       RJS

B-121-020-4B  現貨  查詢(xún)上海航歐                       RJS

MV800C/4        現貨  查詢(xún)上海航歐                       M+S

AUD15C1000   現貨  查詢(xún)上海航歐                       AZBIL

AUD110C1000          現貨  查詢(xún)上海航歐                       AZBIL

LC 038G 06s     現貨  查詢(xún)上海航歐                       LEE SPRING

4WE6ES01-24DGV       現貨  查詢(xún)上海航歐              4WE6EA01-24DGV  HYDAC

QM88-1641      現貨  查詢(xún)上海航歐                       COMPACT

8027         現貨  查詢(xún)上海航歐                       Larius

CHZ22987/993         現貨  查詢(xún)上海航歐                       FORKARDT

LV/E-S3-750-M12A-SSSN1-B1A1/R20A00         現貨  查詢(xún)上海航歐                       F.lli Giacomello

LV/E-S3-1600-M12A-SSSN1-B1A1/R20A00       現貨  查詢(xún)上海航歐                       F.lli Giacomello

514378800P00         現貨  查詢(xún)上海航歐                       COMINTEC

VM82       現貨  查詢(xún)上海航歐              VM182     ATR

M3703-B 現貨  查詢(xún)上海航歐                       MTT

RC3600-B-04TB 15VDC   現貨  查詢(xún)上海航歐                       MTT

drain plug, M 12 x 1.5      現貨  查詢(xún)上海航歐     2920191200              SPECK

splash ring, 18x45x4 mm         現貨  查詢(xún)上海航歐     2920850704              SPECK

mechanical seal, 20 mm, complete         現貨  查詢(xún)上海航歐     2920343314              SPECK

O-Ring 67x4 mm, f. BC 40/10A-32A     現貨  查詢(xún)上海航歐     2920341275              SPECK

O-Ring, 90x5mm, EPDM, für BC 40          現貨  查詢(xún)上海航歐     2920141212              SPECK

"""O-Ring, 11 x 2,5mm, EPDM, für BC 40

"""   現貨  查詢(xún)上海航歐     2920141242              SPECK

O-Ring, 215x6 mm, EPDM, für BC 40/10-32   現貨  查詢(xún)上海航歐     2920341222              SPECK

O-Ring 123,19x5,33 mm, EPDM,f. BC40/10    現貨  查詢(xún)上海航歐     2920341212              SPECK

impeller cap     現貨  查詢(xún)上海航歐     2920326001              SPECK

strainer basket with handle    現貨  查詢(xún)上海航歐     2920314300              SPECK

PI3105PS10V2A/K99        現貨  查詢(xún)上海航歐                       MAHLE

LM5103 現貨  查詢(xún)上海航歐                       LOQUETEAUX

GEL2478XWP400LANK20         現貨  查詢(xún)上海航歐                       LENORD+BAUER

SWD55B(AMP)         現貨  查詢(xún)上海航歐                       TAKENAKA

SUPER-LUBE100 (5L/桶)        現貨  查詢(xún)上海航歐                       RIETSCHLE

V.2945.125.00A       現貨  查詢(xún)上海航歐                       VEP

V.2945.080.00A       現貨  查詢(xún)上海航歐              V.2945.080.00B       VEP